Aktuellt

sextrakasserier i CMR

En av våra partikamrater är polisanmäld för sexuella trakasserier. Tre kvinnor som suttit med honom i Centrum mot Rasisms styrelse har polisanmält honom och ärendet ligger nu hos åklagaren. Mer går att läsa tex här
Det artikeln beskriver är vedervärdigt. Om det finns minsta sanning i uppgifterna kräver vi att han omedelbart lämnar sina offentliga uppdrag.
Det är fullständigt oförenligt att företräda socialdemokratiska idéer och att ägna sig åt sexuella trakasserier. En person må vara hur duktig han vill i andra sammanhang, men ett sånt beteende är att gå över gränsen. Vi vill inte företrädas av sådana gubbar, och vi vill inte att vårt parti ger sådana gubbar fortsatt förtroende.