Om oss

Rebellor på Nordiskt Forum i Malmö

Vi är en socialdemokratisk förening i Stockholm som organiserar dig som identifierar dig som kvinna med hjärtat till vänster. Unga S-kvinnor Rebella driver en klassmedveten feminism både inom Socialdemokraterna internt och utåtriktat. Vi har bland annat varit drivande i frågor som rätten till heltid och en individualiserad föräldraförsäkring.

Vår verksamhet består av politiska möten, seminarium, bokcirklar, AW’s och kampanjer. Hos oss är det lust-principen som gäller. Ett medlemskap hos oss ska utgå ifrån det du tycker är intressant och roligt.  Rebella passar såväl dig som är helt ny i politiken som du som redan har en politisk bakgrund.

Syftet med vår verksamhet är tudelat – dels jobbar vi med opinionsbildning kring feministiska frågor och dels använder vi systerskapet för att stärka och inspirera varandra. Det sammanfattas bäst med orden Systerskap & Socialism som finns med i vår logga.

Varmt välkommen att kontakta oss eller komma förbi på ett möte!

ungaskvinnor.rebella@gmail.com