Kategori: Uncategorized

En liten jämställdhetsljusning

gertrud

Mycket lite händer  i jämställdhetspolitiken idag. Det är knappt vi har en jämställdhetspolitik värd namnet. Inte ens på EU- nivå har regeringen mod nog att driva jämställdhetspolitik. Och jämställdhetsministern har dessutom inte ens ett eget departement . En ynka glädjande nyhet finns där dock. Sveriges kvinnolobby har fått 10 miljoner kronor från regeringen för att arrangera en nordisk konferens som ska ta pulsen på den jämställdhetspolitiska debatten och samla de nordiska konkreta förslag och strategier som behövs för att implementera FN- konventionen om kvinnors mänskliga rättigheter.

Nordiskt forum Malmö 2014- new actions on women’s rights, som konferensen ska heta, ska arrangeras i Malmö. Och det finns en naturlig orsak till det. Malmö kommun arbetar nämligen aktivt med jämställdhetsintegrering. Såhär beskrivs exempelvis effektmålen i utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering:

Effektmål

Alla verksamheter i förvaltningarna:

  • gör jämställdhetsanalyser kontinuerligt i det ordinarie arbetet
  • ser över vad innehållet i den övergripande utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering har för betydelse för den egna verksamheten
  • redogör i årlig kvalitetsdovisning eller motsvarande för insatser och hur målen för jämställdhet har uppfyllts.

Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering är en ambitiös plan för kommunens jämställdhetsarbete. Är den realistisk? Jag skulle säga att det är en ambitiös plan som kräver att chefer och ledare i organisationen har förståelse för planen och en vilja att följa den. Är den viktig? Ja, mycket viktig. I ett allt hårdnande samhällsklimat är det kvinnorna som får dra det tyngsta lasset. Vi hoppas nu på att fler kommuner tar efter Malmös goda exempel och utvecklar arbetet med jämställdhetsintegrering.

Vad hoppas då vi på att man ska diskutera på konferensen?

Våra förslag är:

  • Kvinnors rätt till utbildning. Ja, det kan te sig självklart idag men när utbildning blir en kostnadsfråga tenderar kvinnor att utbilda sig i lägre grad. Utbildning handlar också om att ha tillgång till samhällsinformation och att kunna göra självständiga val. Därför behöver frågan ständigt bevakas.
  • Kvinnors sysselsättningsgrad. Eftersom individens frihet att göra egna självständiga val är beroende av hens ekonomiska frihet är kvinnors frihet ofta begränsad. Kvinnor arbetar  färre timmar i veckan än män och får dessutom mindre i plånboken för dessa arbetade timmar. Strukturer som förstärker problematiken med att utjämna ojämlikheten kommer att fortleva om kvinnor inte får mer i plånboken.
  • Dessutom sliter kvinnor ut sina kroppar tidigare än män. Vilken kompensationspolitik finns för detta när vi förväntas arbeta till högre ålder?
  • Vilken politik planeras för att kompensera för att det är vi unga kvinnor som är hemma mest med inte bara våra nyfödda barn men också med våra sjuka barn? Hur ska män uppmuntras ta ett jämställt ansvar för hemmet?
  • Vilken politik finns för att vi som idag är unga kvinnor inte ska sluta förvärvsarbeta för att om några år på heltid tvingas ta hand om våra åldrande föräldrar? Har regeringen faktiskt tänkt på vilken brain drain det skulle bli på arbetsmarknaden?

 

Ps. Vi ser fram emot er inbjudan till konferensen! Ds.

/Elin